Ma trận đề kiểm tra 1 tiết - Môn Sinh - Học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Bước (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:56' 25-01-2013
Dung lượng: 16.1 KB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn : 22/1/2013
Tiết : 37( KT tuần: 24)
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ II (2012-2013)
MÔN: SINH HỌC 12 CƠ BẢN
Thời gian làm bài 45 phút

BƯỚC 1: MỤC ĐÍCH KIỂM TRA:
Đối tượng
Mục đích kiểm tra
Nội dung kiểm tra

Giáo viên
+ Đánh giá sơ kết được mức độ đạt mục tiêu của học sinh từ đầu năm học đến giữa học kì II.
+ Lấy thông tin ngược chiều để điều chỉnh kế hoạch dạy học và phương pháp dạy học, cải tiến chương trình.
+ Đánh giá, phân hạng, xếp loại học sinh trong lớp.
 Các nội dung đã học đến giữa học kì II gồm 2 chương Chương I và Chương II phần tiến hóa ( bài 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34)
(Theo PPCT hiện hành của Sở GD&ĐT Gialai)

Học sinh
+ Tự đánh giá, tổng kết quá trình học tập.
+ Chỉ ra được những “ lỗ hổng” kiến thức bộ môn.
+ Rút kinh nghiệm để có kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới (thi học hỳ II, thi tốt nghiệp, đại học).Đối tượng: học sinh trung bình, khá

BƯỚC 2: HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm.

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ KT ĐỂ LẬP MA TRẬN ĐỀ:
A. Nội dung : kiến thức trong các bài thuộc chương I và II phần tiến hóa
B. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Các bằng chứng tiến hóa
-Bằng chứng giải phẫu so sánh, sinh học phân tử và tế bào.


-Ví dụ về cơ quan tương đồng12.1% của tổng = 1.2điểm ( 4 câu)
0.6điểm
(2 câu )


0.6điểm
( 2 câu)


Học thuyết Đacuyn và Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
-Thuyết Đac uyn
-Các nhân tố tiến hóa
-Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa


Liên hệ thực tế về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

42.4% của tổng
= 4.2 điểm
( 14 câu)
1.5điểm
(7 câu)
 1.5 điểm
(6 câu)


0.3điểm
(1 câu)

Loài và quá trình hình thành loài
-Khái niệm loài sinh học.
-Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài.
-Quá trình hình thành loài18.2% của tổng = 1.8 điểm
( 6 câu)
0.9 điểm
(3 câu)

0.9 điểm
(3 câu)
Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

-Các giai đoạn chính trong quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất.
- Nêu tên các kỉ, các đại.
 -Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất(các kỉ, các đại Trung Sinh và Tân Sinh)

 Mối quan hệ giữa người với các loài vượn
Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật

27.3% của tổng = 2.7 điểm
( 9 câu)
1.2điểm
(4 câu)
 0.6 điểm
2 câu
0.6 điểm
2 câu
 0.3 điểm
1 câu

Tổng = 100% = 10 điểm (đã làm tròn)
(33 câu)
48.5%= 4.8điểm

(16 câu )
33.3%= 3,3 điểm

(11 câu )
12.1% = 1.2 điểm
(4 câu )
6.1%= 0.6 điểm
(2 câu)


Bước 4: - Biên soạn câu hỏi theo ma trận